RTM

Remember Regeneration Method

RTM

RTM, Dr. Mustafa YAŞAR’ın 2000’li yılarda birçok tamamlayıcı ve geleneksel tıbbi yöntemlerin derlemesiyle ortaya koyduğu bir tanı ve tedavi sistemidir. Burada en önemli olan hastalık ve tedavilere farklı bakış açısıdır. RTM sisteminde hastalıklar bedenin yeni oluşum süreçlerine adaptasyonları olarak değerlendirilir ve bu adaptasyonlar aslında bedenin hatayı idame ettirmesi için ortaya koyduğu olumlu yeni şartlamalardır. Tedavi iyileşme sürecinin başlatılabilmesi için bedeni bu şartlara iten etkenlerin ortadan kaldırılması ve bendede oluşan iç değişimlerin tekrar düzeltilmesi, aynı zamanda bedenin hücresel DNA modülündeki yeni bilgi ve adaptasyonlarında eski şekline çevrilmesi esasını oluşturur. Bütün bunları derlediğimizde RTM sistemi (Remember Regeneration Therapy Method) yani “Hatırlama, Hatırlatma, Onarma Tedavi Sistemi” olarak özetlenebilir.

Aslında tedavi adına yapılması gereken şeyler basittir. Bedini etkenlerden uzaklaştırmak, bedendeki iç değişimleri düzenlemek ve DNA modülünü eski sistemde çalışır hale getirmektir. İste RTM sistemi bedenin hatırlatma ve onarma sistemi algısı ile tedavileri organize eder. RTM sistemi bu yaklaşımı ile hastalıklara, hastalıkların oluşumuna ve iyileşme süreçlerine farklı bakar. Sonuç odaklı yaklaşımdan ziyade kaynak ve nedenlere inerek hastalıkların asıl sebeplerini ortaya koyar ve bu yönde tedavi süreçlerini bedenin kendi işlerliği ile dizayn eder.

RTM sisteminde bu bakış açısı ile bütüncül bir yaklaşım sergiler. Hatırlatma ve onarma süreçlerinde ağırlıklı olarak bitkisel törapatikler görev alır. Burada tedaviden ziyade bedenin işlerliğini, asıl dizaynına / yapısına tekrardan çevrilmesi ve bedende oluşan değişimlerin düzenlemesi esastır. Dr. Mustafa YAŞAR yaklaşık 25 kadar tedavi sistemini inceleyerek; tedavilerin, hastalıkların ve hastalıkların oluşum süreçlerinin aslında farklı süreçlerde işlediğini ortaya koymuştur. Bunu RTM sisteminde tanımlayarak RTM törapatikleri dediğimiz bitkisel destekler ile koordine etmiştir.

RTMlife, Dr. Mustafa YAŞAR’ın RTM sisteminin, felsefesinin yani olaylara bütüncül bakma düşüncesinin merkezinde yer almaktadır. RTMlife ailesi olarak bizler, hastalıkların oluşmadan, hastalıkları oluşturan etkenlerin ortadan kaldırılması, bedende meydana gelen değişimlerin tekrardan düzenlemesi ve bedenin normal şartlarına çevrilmesi düşüncesi ile hareket etmekteyiz. RTMlife, RTM felsefesi gereği, insanlarda meydana gelen hastalık süreçlerini beden lehine destekleyerek olumsuz olarak kabul edilen süreçlerin pasifize edilmesi ve en optimal şartlara çevrilmesi esas almaktadır.

RTMlife hayata ve hayatın değerleri olan sağlığımıza, RTM düşüncesinin temeli olan bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, sizlere sağlıklı hayat yolunda destek olma gayesi içinde olan bir yapılandırmadır.